Polityka ochrony danych gromadzonych online, opracowana dla efficient-city.org

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami, i chcemy zapewnić Państwu poczucie, że znaleźli się Państwo w odpowiednim miejscu – również jeśli chodzi o sposób, w jaki traktujemy Państwa dane osobowe. Bardzo poważnie podchodzimy do ich ochrony. Chcemy, aby wiedzieli Państwo, jakie dane gromadzimy, a także kiedy i w jakim celu to robimy. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o rodzajach zbieranych przez nas danych, ich zakresie oraz powodach i celach, dla których je gromadzimy. Mogą Państwo w dowolnym momencie ponownie zapoznać się z tymi informacjami na naszej stronie internetowej.

Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, chronimy je przed dostępem ze strony nieupoważnionych podmiotów oraz nieuprawnionym ujawnieniem. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody.

Jeśli mają Państwo pytania lub sugestie dotyczące niniejszej polityki ochrony danych lub ochrony danych w ogóle, prosimy o kontakt z naszym (zewnętrznym) inspektorem ochrony danych. Dane do kontaktu podajemy poniżej.

I. Nazwa i adres administratora danych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych administratorem Państwa danych jest:

adelphi
Alt-Moabit 91
10559 Berlin
Niemcy

telefon: +49 (30) 8900068-0
faks: +49 (30) 8900068-10
e-mail: office@adelphi.de

strona internetowa: https://www.adelphi.de

II. Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u ich administratora jest:

Mariusz Bucki

c / o Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Thielenplatz 3
30159 Hanower
Niemcy

telefon: +49 (511) 330603-0
faks: +49 (511) 330603-48
e-mail: privacy@adelphi.de
strona internetowa: https://www.althammer-kill.de

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do udostępnienia funkcjonalnej strony internetowej i dostarczania naszych treści oraz usług. Regularne przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników ma miejsce wyłącznie za ich zgodą. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, kiedy uzyskanie przez nas wcześniejszej zgody nie jest faktycznie możliwe, a przetwarzanie danych jest prawnie dozwolone.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych ze strony danej osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).

W przypadku potrzeby przetwarzania danych osobowych do celów wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Powyższe dotyczy również przetwarzania niezbędnego w celu poczynienia przygotowań do zawarcia umowy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej spółce podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnego do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

W przypadku przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą spółkę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Usunięcie danych i okres przechowywania danych

Dane osobowe dotyczące danej osoby zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko zostanie osiągnięty cel, dla którego zostały zebrane. Dane mogą pozostać utrwalone po upływie tego okresu, jeżeli przewiduje tak europejskie lub krajowe prawodawstwo w rozporządzeniach UE, ustawach i innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną również usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w powyższych standardach, chyba że zawarcie lub wykonanie umowy wymaga, aby dane pozostały utrwalone.

IV. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Szczegóły i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy ktoś wchodzi na naszą stronę internetową, nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje dotyczące komputera, którego używa ta osoba.

Zapisywane są następujące dane:

 • typ i wersja używanej przeglądarki
 • system operacyjny użytkownika
 • podmiot zapewniający użytkownikowi dostęp do Internetu
 • adres IP użytkownika
 • data i godzina dostępu
 • strony internetowe, z których system użytkownika wchodzi na naszą stronę internetową
 • strony internetowe, na które system użytkownika wchodzi z naszej strony internetowej

Dane te są również zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z żadnymi innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną tymczasowego zapisywania tych danych w naszych plikach dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Nasz system musi tymczasowo zapisywać adres IP, aby udostępnić stronę internetową na komputerze użytkownika. Wymaga to również, aby adres IP użytkownika był zalogowany przez całą sesję.

Zapisywanie danych w plikach dziennika jest konieczne, aby zapewnić prawidłowe działanie strony. Ponadto dane pomagają optymalizować stronę i zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów komputerowych. W tym kontekście nie przetwarza się żadnych danych do celów marketingowych.

Powyższe cele stanowią również nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zapisane. Dane zapisywane w celu udostępnienia strony internetowej przestają być potrzebne po zakończeniu danej sesji.

Dane zapisywane w plikach dziennika przestają być potrzebne najpóźniej po czternastu dniach. Dane mogą pozostać zapisane przez dłuższy okres. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub nadaje im się formę uniemożliwiającą wykrycie, aby identyfikacja osoby wchodzącej na stronę była niemożliwa.

5. Prawo do sprzeciwu i możliwości uniknięcia zapisania danych

Udostępnienie strony internetowej bez zapisywania danych i działanie strony w Internecie bez przechowywania danych w plikach dziennika nie są możliwe. W związku z powyższym nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika.

V. Wykorzystywanie plików cookie

1. Szczegóły i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Zawiera on unikatowy ciąg znaków, który pozwala stronie internetowej zidentyfikować przeglądarkę, gdy ponownie uzyskuje ona dostęp do strony internetowej.

Korzystamy z pików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej strony internetowej. Niektóre jej elementy muszą być w stanie zidentyfikować przeglądarkę, z której wchodzono na naszą stronę, nawet po jej opuszczeniu przez użytkownika.

Następujące dane są zapisywane i przekazywane w plikach cookie:

 • dostępność JavaScript w przeglądarce

Ponadto nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które ułatwiają analizę zachowania użytkownika w Internecie.

Może to oznaczać przesłanie następujących danych:

 • losowo wygenerowany identyfikator użytkownika
 • moment pierwszego dostępu
 • moment ostatniego dostępu
 • liczba wejść

Dane użytkownika zapisane w ten sposób są pseudonimizowane za pomocą środków technicznych. Nie można ich wykorzystać w celu identyfikacji użytkownika wchodzącego na stronę internetową. Dane te nie są przechowywane razem z żadnymi innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną wykorzystywania plików cookie do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem wykorzystywania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Szereg funkcji witryny nie będzie działać bez plików cookie. Funkcje te wymagają rozpoznawania przeglądarki, z której użytkownik po raz kolejny wchodzi na naszą stronę internetową.

Następujące funkcje wymagają stosowania plików cookie:

 • wykrywanie obsługi JavaScript

Dane użytkownika zapisane w technicznie niezbędnych pikach cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Używamy analitycznych plików cookie w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej treści. Analityczne pliki cookie stanowią dla nas informację o tym, jak strona internetowa jest używana, a tym samym pozwalają nam ją nieustannie doskonalić.

Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas analitycznych plików cookie można znaleźć poniżej w punkcie poświęconym analizie ruchu na stronie internetowej, wykonywanej przy pomocy oprogramowania Matomo.

Powyższe cele również stanowią nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania danych, prawo do sprzeciwu i możliwości uniknięcia zapisania danych

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane nam przez ten komputer. Jako użytkownicy mają Państwo pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Mogą Państwo ograniczyć lub uniemożliwić przesyłanie plików cookie przez Państwa komputer poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Mogą Państwo również w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane pliki cookie. Można nawet ustawić ich automatyczne usuwanie. Jeżeli zablokują Państwo pliki cookie dla naszej strony internetowej, mogą Państwo już nie być w stanie korzystać z jej funkcji w pełnym zakresie.

VI. Szyfrowanie

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych podczas transmisji, korzystamy z najnowocześniejszej technologii szyfrowania (np. TLS/SSL) za pośrednictwem protokołu HTTPS.

VII. Newsletter

1. Szczegóły i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa oferuje Państwu możliwość zapisania się na nasz bezpłatny newsletter. Kiedy zapisują się Państwo na newsletter, przesyłane są do nas wprowadzane na ekranie dane:

 • adres e-mail
 • firma / organizacja (opcjonalnie)
 • zwrot grzecznościowy (opcjonalnie)
 • imię (opcjonalnie)
 • nazwisko (opcjonalnie)
 • kraj (opcjonalnie)
 • wybrane zainteresowania (opcjonalnie)

W ramach procesu zapisania się na newsletter rejestrujemy również następujące dane:

 • adres IP komputera uzyskującego dostęp do naszej strony internetowej
 • data i godzina zapisania się na newsletter

Podczas procesu zapisania się na newsletter poprosimy Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i wskażemy Państwu niniejszą politykę ich ochrony.

Żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim w ramach ich przetwarzania podczas wysyłania newslettera. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych za zgodą użytkownika po zapisaniu się na newsletter stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Zapisujemy adres e-mail użytkownika, aby móc wysyłać mu newsletter.

Zbieramy inne dane w ramach procesu zapisania się na newsletter, aby uniemożliwić korzystanie z naszych usług w niewłaściwy sposób oraz zapobiec wykorzystaniu adresu e-mail w celu oszustwa. Dane pomagają nam również przekazywać Państwu informacje dostosowane do Państwa zainteresowań.

4. Okres przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zapisane. Dlatego przechowujemy adres e-mail użytkownika tak długo, jak długo pozostaje zapisany na newsletter.

Inne dane osobowe zebrane podczas zapisania się użytkownika na newsletter również zostaną usunięte, gdy użytkownik zrezygnuje z otrzymywania newslettera.

5. Prawo do sprzeciwu i możliwości uniknięcia zapisania danych

Użytkownicy mogą w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera. Odpowiedni link można znaleźć w samym newsletterze.

Umożliwia to użytkownikom również wycofanie zgody na przechowywanie przez nas danych osobowych, które zebraliśmy, kiedy dany użytkownik zapisywał się na newsletter.

VIII. Formularz kontaktowy i kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Szczegóły i zakres przetwarzania danych

Mają Państwo również możliwość skontaktowania się z nami pod podanym adresem e-mail. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika zawarte w wiadomości e-mail.

Nie udostępnimy tych danych nikomu innemu. Będą one wykorzystywane wyłącznie do obsługi naszej rozmowy.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych za zgodą użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych otrzymanych w ramach komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej ma na celu zawarcie umowy, podstawą prawną jest także art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe uzyskane z uzupełnionych pól widocznych na ekranie wyłącznie do celów obsługi kontaktu. Kiedy użytkownicy kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowi to również prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych.

Inne dane osobowe przetwarzane podczas transmisji służą zapobieganiu nadużyciom formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów komputerowych.

4. Okres przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zapisane. W wypadku danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego oraz otrzymanych pocztą elektroniczną jest to moment zakończenia rozmowy z danym użytkownikiem. Rozmowę uznaje się za zakończoną, kiedy z okoliczności wynika, że dana kwestia została w pełni rozwiązana.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas transmisji zostaną usunięte najpóźniej po siedmiu dniach.

5. Prawo do sprzeciwu i możliwości uniknięcia zapisania danych

Wszyscy użytkownicy mogą w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami pocztą elektroniczną, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu przez nas jego danych osobowych. Jeśli to czyni, rozmowa nie może być kontynuowana.

Mogą Państwo wycofać zgodę i sprzeciwić się przechowywaniu przez nas danych telefonicznie (imię i nazwisko oraz adres administratora) lub pocztą elektroniczną, pisząc na adres withdrawal@adelphi.de.

Jeśli Państwo to zrobią, usuniemy wszystkie dane osobowe zarejestrowane w ramach naszych kontaktów.

IX. Filmy z YouTube

Na niektórych z naszych stron internetowych umieszczamy filmy z YouTube. Wtyczki te są obsługiwane przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy wchodzą Państwo na stronę internetową z wtyczką YouTube i klikają na film, są Państwo łączeni z serwerami YouTube. Kiedy to się dzieje, YouTube otrzymuje informacje o stronach internetowych, które Państwo odwiedzają. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, YouTube będzie w stanie śledzić Państwa aktywność w Internecie. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się wcześniej ze swojego konta YouTube.

Kiedy uruchamiają Państwo film na YouTube, dostawca wykorzystuje pliki cookie, które zbierają dane dotyczące aktywności użytkownika.

Jeśli zablokowali Państwo wykorzystywanie plików cookie na potrzeby programu Google Ad, pliki cookie serwisu YouTube również będą zablokowane. YouTube przechowuje jednak inne, nieosobowe dane użytkownika w innych plikach cookie. Jeśli chcą Państwo temu zapobiec, muszą Państwo zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych i YouTube, proszę zapoznać się z polityką ochrony danych dostawcy, dostępną pod adresem: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

X. Filmy Vimeo

Na niektórych z naszych stron internetowych umieszczamy filmy z Vimeo. Wtyczki te są obsługiwane przez Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Gdy wchodzą Państwo na stronę internetową z wtyczką Vimeo i klikają na film, są Państwo łączeni z serwerami Vimeo. Kiedy to się dzieje, Vimeo otrzymuje informacje o stronach internetowych, które Państwo odwiedzają. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie w Vimeo, Vimeo będzie w stanie śledzić Państwa aktywność w Internecie. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się wcześniej ze swojego konta w Vimeo.

Zwracamy uwagę, że Vimeo może wykorzystywać narzędzie Google Analytics; prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Google (https://www.google.com/policies/privacy), możliwościami zablokowania Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) oraz ustawieniami Google dotyczącymi wykorzystywania danych do celów marketingowych (https://adssettings.google.com/).

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych i Vimeo, proszę zapoznać się z polityką ochrony danych dostawcy dostępną pod adresem https://vimeo.com/privacy.

XI. Media społecznościowe

Jesteśmy obecni w mediach i na platformach społecznościowych, aby komunikować się z osobami zainteresowanymi naszą działalnością i aktywnymi użytkownikami oraz przekazywać im aktualne informacje o naszej ofercie. Po wejściu na stronę internetową mediów lub platform społecznościowych obowiązują warunki użytkowania serwisu oraz polityki w zakresie ochrony danych przyjęte przez operatora danego serwisu.

Jeżeli nasza polityka ochrony danych nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, którzy komunikują się z nami poprzez sieci lub platformy mediów społecznościowych, np. zostawiając komentarze na naszych stronach internetowych lub wysyłając do nas wiadomości.

1. Elementy Facebooka

Przyciski związane z mediami społecznościowymi, które są widoczne na naszej stronie internetowej, są zgodne z zasadami ochrony danych. Nie łączą one automatycznie z Facebookiem (facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

Klikając w przycisk Facebooka „Lubię to!”, kiedy są Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku, mogą Państwo połączyć treść naszej strony internetowej ze swoim kontem na Facebooku. Umożliwi to Facebookowi przyporządkowanie Państwa wizyty na naszej stronie internetowej Państwa kontu na Facebooku. Zwracamy uwagę, że jako dostawca naszych stron internetowych nie jesteśmy informowani o danych przesyłanych Facebookowi ani o tym, jak Facebook te dane wykorzystuje. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z polityką ochrony danych Facebooka dostępną na stronie https://pl-pl.facebook.com/policy.php.

2. Elementy Twittera

Przyciski związane z mediami społecznościowymi, które są widoczne na naszej stronie internetowej, są zgodne z zasadami ochrony danych. Nie łączą one automatycznie z Twitterem (Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.).

Kiedy korzystają Państwo z Twittera i funkcji re-tweet, strony internetowe, które Państwo odwiedzają, są łączone z Państwa kontem na Twitterze i inni użytkownicy otrzymują o nich informację. Wiąże się to również z przesyłaniem danych Twitterowi.

Zwracamy uwagę, że jako dostawca naszych stron internetowych nie jesteśmy informowani o danych przesyłanych Twitterowi ani o tym, jak Twitter te dane wykorzystuje. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z polityką ochrony danych Twittera, dostępną pod adresem https://twitter.com/privacy.

3. Elementy LinkedIn

Przyciski związane z mediami społecznościowymi, które są widoczne na naszej stronie internetowej, są zgodne z zasadami ochrony danych. Nie łączą one automatycznie z LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA).

Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie LinkedIn i klikają na przycisk polecający daną treść na Facebooku, mogą Państwo połączyć treść naszej strony internetowej ze swoim kontem na LinkedIn. Umożliwi to serwisowi LinkedIn zestawienie Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej z Państwa kontem na LinkedIn.

Nie mamy kontroli ani nad danymi, które LinkedIn w ten sposób zapisuje, ani nad zakresem danych zbieranych w ten sposób przez LinkedIn. Nie jesteśmy informowani o tym, jakie dane LinkedIn otrzymuje. Szczegółowe informacje o danych zbieranych przez LinkedIn, Państwa prawach i różnych opcjach ustawień są dostępne w polityce ochrony prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XII. Google ReCaptcha

Aby chronić zamówienia, które wysyłają nam Państwo poprzez formularz internetowy, korzystamy z usługi reCAPTCHA zapewnianej przez Google Inc. Usługa reCAPTCHA stosuje zapytanie w celu ustalenia, czy wpisy są wprowadzane przez człowieka, czy też w sposób nieuczciwy poprzez mechanizm automatycznego przetwarzania danych. Zapytanie obejmuje przesłanie adresu IP nadawcy. Może obejmować rownież dalsze dane wymagane przez Google na potrzeby usługi reCAPTCHA. Wiąże się to z przesłaniem wprowadzonych przez Państwa danych do Google i ich wykorzystaniem przez Google. Korzystając z reCAPTCHA, wyrażają Państwo zgodę na to, że Google wykorzysta wprowadzaną przez Państwa treść identyfikującą w celu digitalizacji innych materiałów. Jeśli włączyli Państwo opcję anonimizacji IP na niniejszej stronie internetowej, Google skróci Państwa adres IP przed jego przesłaniem w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na jeden z serwerów Google w USA i dopiero tam skrócony. Google będzie wykorzystywał te informacje w imieniu operatora niniejszej strony internetowej w celu poddania analizie tego, jak korzystają Państwo z usługi. Adres IP wysłany przez Państwa przeglądarkę w ramach reCAPTCHA nie będzie powiązany z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. W pozostałym zakresie dane te podlegają polityce prywatności Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google, proszę zapoznać się ze stroną https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

XIII. Analiza ruchu na stronie internetowej, wykonywana przy pomocy oprogramowania Matomo (dawniej PIWIK)

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia open-source Matomo (dawniej PIWIK), aby analizować aktywność internetową naszych użytkowników. Oprogramowanie przechowuje plik cookie na komputerze użytkownika (więcej informacji na temat plików cookie znajduje się powyżej). Po wejściu na jakąkolwiek część naszej strony internetowej przechowywane są następujące dane:

 • dwa oktety adresu IP systemu, z którego uzyskano dostęp do strony internetowej
 • data i godzina uzyskania dostępu do strony internetowej
 • strona internetowa, do której uzyskano dostęp (nazwa i adres URL)
 • strona internetowa, z której użytkownik uzyskał dostęp do witryny (referrer)
 • podstrony, na które użytkownik wszedł ze strony internetowej
 • długość wizyty na stronie internetowej
 • częstotliwość odwiedzin strony internetowej
 • rozdzielczość ekranu
 • godzina w strefie czasowej użytkownika
 • pliki, na które użytkownik kliknął i które pobrał
 • uruchomione łącza prowadzące do stron zewnętrznych
 • czas otwierania strony (czas wygenerowania i wyświetlenia strony)
 • lokalizacja użytkownika: kraj, region, miasto, przybliżona szerokość i długość geograficzna (położenie geograficzne) w oparciu o punkt dostępu do Internetu
 • główny język przeglądarki
 • nagłówek user agent przeglądarki

To oprogramowanie działa tylko na serwerach, na których znajduje się nasza strona internetowa. Dane osobowe użytkowników zapisywane są wyłącznie na tych serwerach. Dane nie są udostępniane osobom trzecim.

Oprogramowanie jest ustawione tak, że nie zapisuje pełnego adresu IP, ukrywając dwa oktety (na przykład: 192.168.xxx.xxx). Dzięki temu nie można powiązać skróconego adresu IP z komputerem, z którego uzyskano dostęp do strony internetowej.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników pozwala nam analizować ich aktywność internetową. Analizując uzyskane dane, możemy zebrać informacje o tym, w jaki sposób wykorzystywane są różne elementy naszej witryny. Pomaga nam to w dalszym ulepszaniu naszej strony internetowej i optymalizacji komfortu korzystania z niej z perspektywy użytkownika. Powyższe cele stanowią również nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Anonimizacja adresów IP w odpowiedni sposób zaspokaja interesy użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych.

4. Okres przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już nam potrzebne.

W naszym przypadku jest to okres sześciu miesięcy.

5. Prawo do sprzeciwu i możliwości uniknięcia zapisania danych

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane nam przez ten komputer. Jako użytkownicy mają Państwo pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Mogą Państwo ograniczyć lub uniemożliwić przesyłanie plików cookie przez Państwa komputer poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Mogą Państwo również usunąć wszelkie zapisane pliki cookie w dowolnym momencie. Można nawet ustawić ich automatyczne usuwanie. Jeżeli zablokują Państwo pliki cookie dla naszej strony internetowej, mogą Państwo już nie być w stanie korzystać z jej funkcji w pełnym zakresie.

Oferujemy naszym użytkownikom opcję rezygnacji z procesu analizy. Aby to zrobić, proszę kliknąć na poniższy link. Spowoduje to zapisanie w Państwa systemie innego pliku cookie, który będzie blokować przechowywanie Państwa danych użytkownika w naszym systemie. Jeśli później usuną Państwo ten plik cookie z Państwa systemu, konieczne będzie ponowne ustawienie blokady.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień prywatności w systemie Matomo, proszę kliknąć na następujący link: https://matomo.org/docs/privacy/.

XIV. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Państwa dane są przetwarzane, są Państwo w rozumieniu RODO osobą, której dotyczą dane, a w konsekwencji przysługują Państwu następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo zażądać od administratora informacji o tym, czy przetwarzamy jakiekolwiek dane osobowe, które Państwa dotyczą.

Jeśli tak jest, mogą Państwo ponadto zażądać od administratora informacji o takich kwestiach jak:

 • cele przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców, którym dotyczące Państwa dane osobowe są lub będą ujawniane;
 • planowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych, a gdy nie jest możliwe podanie takiej informacji, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszelkie dostępne informacje o źródle danych, jeżeli podmiot, do którego kierują Państwo zapytanie, nie uzyskał danych samodzielnie;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, czy dotyczące Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa niebędącego członkiem UE lub organizacji międzynarodowej. Mają Państwo wówczas prawo do żądania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazywaniem danych zgodnie z art. 46 RODO.

2. Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo żądania od administratora sprostowania i/lub uzupełnienia dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli dane te są nieprawidłowe lub niekompletne. Kontroler jest zobowiązany uczynić to bezzwłocznie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 • jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO, a nie stwierdzono jeszcze, czy prawnie uzasadnione interesy administratora są nadrzędne wobec Państwa własnych prawnie uzasadnionych interesów.

Jeżeli przetwarzanie dotyczących Państwa danych zostało ograniczone, bez Państwa zgody nie można wykorzystywać tych danych ani w celu ustalenia, dochodzenia czy obrony roszczeń, ani w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, ani w interesie publicznym Unii Europejskiej lub któregoś z jej państw członkowskich. Powyższe nie dotyczy przechowywania danych.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, administrator poinformuje Państwa przed uchyleniem tych ograniczeń.

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia danych

Mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator ma obowiązek niezwłocznie usunąć te dane, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dotyczące Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były w inny sposób przetwarzane;
 • cofają Państwo zgodę, na podstawie której przetwarzanie było zgodne z prawem w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 RODO;
 • dotyczące Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dotyczące Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dotyczące Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

b) Powiadomienie osób trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dotyczące Państwa dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek je usunąć, to – wykorzystując dostępne technologie i ponosząc odpowiednie wydatki – podejmuje działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających dotyczące Państwa dane osobowe, że zażądali Państwo jako osoby, których dane dotyczą, usunięcia wszelkich łącz do wspomnianych danych osobowych, a także ich kopii i reprodukcji.

Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlega administrator, lub do wykonania obowiązku realizowanego w interesie publicznym lub obowiązków wykonawczych wyznaczonych administratorowi;
 • w interesie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w punkcie a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Obowiązek informacyjny

Jeżeli skorzystali Państwo wobec administratora z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek poinformować o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe. Administrator jest zwolniony z tego obowiązku, jeżeli takie powiadomienie okaże się niemożliwe lub nieuzasadnione.

Mają Państwo prawo do informacji o tym, kim są ci odbiorcy.

6. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Państwa dane osobowe, których dostarczyli Państwo administratorowi. Mają Państwo również prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczyli Państwo te dane osobowe, jeżeli:

 • wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując to prawo, mogą Państwo ponadto zażądać, aby administrator przekazał dotyczące Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe nie może niekorzystnie wpływać na wolności i prawa innych.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania obowiązku w interesie publicznym lub do realizacji obowiązków wykonawczych wyznaczonych administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa własną sytuacją osobistą – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to w tym samym stopniu profilowania.

Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub też przetwarzanie zmierza do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w tym celu; dotyczy to w tym samym stopniu profilowania, jeżeli ma ono miejsce w związku z marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mogą Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych metod podlegających specyfikacjom technicznym.

8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w świetle przepisów o ochronie danych

W świetle przepisów o ochronie danych mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub podobne skutki, które są istotnie negatywne. Prawo to nie przysługuje Państwu, jeżeli decyzja ta:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem;
 • jest dozwolona prawem Unii Europejskiej lub prawem jej państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów lub
 • opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

Takie decyzje mogły zostać podjęte na podstawie szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma również art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO i podjęto właściwe środki w celu ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadkach (1) i (3) administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osobistych; takie środki ochrony obejmują co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

10. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE, w którym Państwo przebywają, w którym znajduje się Państwa miejsce pracy lub w którym doszło do zarzucanego naruszenia. Powyższe nie ma wpływu na możliwość skorzystania przez Państwa z innych środków administracyjnych lub sądowych.

Organ nadzorczy, do którego wpłynęła skarga, będzie Państwa na bieżąco informował o statusie jej rozpatrzenia i jego wyniku, w tym o przysługujących środkach ochrony prawnej przed sądem zgodnie z art. 78 RODO.

XV. Zmiany naszej polityki ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania niniejszej polityki ochrony danych, aby zapewniać jej zgodność z najnowszymi wymogami prawnymi lub dostosowywać ją do zmian w naszych usługach, np. w wypadku wprowadzenia nowych usług. W przypadku kolejnych odwiedzin naszej witryny będzie obowiązywać najnowsza wersja naszej polityki ochrony danych.

Najnowsza wersja z dnia: 25 maja 2018 r.