Eksperci - praca metodą partycypacyjną

Modelowy program szkoleniowy REVIPOWER został zaprojektowany metodą partycypacyjną przez grupę roboczą składającą się z ekspertów i praktyków wspieranych przez zewnętrznych specjalistów z Polski i Niemiec.

Grupa robocza REVIPOWER składająca się z polskich ekspertów opracowała szkolenie REVIPOWER, aby stworzyć narzędzie efektywnej pod względem wykorzystania energii i zasobów rewitalizacji osiedli w polskich miastach. Adresatem szkolenia są samorządy i organizacje pozarządowe, angażujące się w zrównoważone rewitalizacje obszarów miejskich. Grupa robocza składa się z przedstawicieli władz samorządowych i centralnych oraz organizacji biorących udział w procesach rewitalizacyjnych w polskich miastach.

Członkowie interdyscyplinarnej grupy roboczej REVIPOWER: