Moduły szkoleniowe REVIPOWER

MODELOWE SZKOLENIE REVIPOWER to innowacyjne narzędzie edukacyjne opracowane metodą partycypacyjną przez niezależny instytut badawczy adelphi wraz ze specjalistami reprezentującymi samorządy, organizacje pozarządowe oraz ekspertów branżowych z Polski i Niemiec.

Ogólnym celem szkolenia jest ukazanie, w jaki sposób samorządy lokalne mogą ograniczyć skalę kluczowych problemów społecznych i środowiskowe poprzez wprowadzenia zasady efektywnego wykorzystana zasobów i energii w procesie rozbudowy i odbudowy miasta. REVIPOWER proponuje nowy paradygmat rewitalizacji miast, który zakłada efektywne wykorzystanie terenu, niskoemisyjne rozwiązania w zakresie mobilności oraz efektywne pod względem wykorzystania zasobów i energii budynki i dzielnice, wprowadzenie proponowanych zasad jest niezbędne w obliczu lokalnych i  globalnych wyzwań.

Ten dynamiczny i interaktywny warsztat szkoleniowy został przygotowany tak, aby wspierać rozwój potencjału organizacji pozarządowych oraz administracji regionalnej i lokalnej.  REVIPOWER proponuje przegląd dostępnych, skutecznych rozwiązań, narzędzi polityki oraz nowoczesnych technologii umożliwiających ograniczenie śladu środowiskowego miast.

Moduły składają się z następującego zestawu materiałów szkoleniowych:

  • zabaw pobudzających koncentrację (tzw. energizerów),
  • krótkich, dynamicznych i interaktywnych formy edukacyjnych umożliwiających uczestnikom lepsze poznanie siebie nawzajem i wprowadzenie w zabawny sposób nowego obszaru wiedzy
  • prezentacji merytorycznych,
  • dokumentów przygotowanych przez ekspertów, praktyków z Polski i Niemiec, ukazujących zarówno bieżącą wiedzę teoretyczną  jak i praktyczne rozwiązania wykorzystywane w obu krajach wśród pionierów zrównoważonej, niskoemisyjnej transformacji miast,
  • ćwiczeń,
  • interaktywnych narzędzi wymiany wiedzy i doświadczeń, służących rozwojowi potencjału uczestników, uczących partycypacyjnego rozwiązywania problemów.

Szkolenie zostało podzielone na pięć obszarów tematycznych (modułów) i zaplanowane na 2,5 dnia, każdy z Modułów stanowi samodzielny element szkoleniowy i może być wykorzystywany również niezależnie.